Trang Chủ / Bắc Giang

Bắc Giang

Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn Không quân 927


	Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn Không quân 927

TPO - Tại Bắc Giang, Đoàn cơ sở Trung đoàn Không quân 927 (Sư đoàn Không quân 371) vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được chọn làm trước để rút kinh nghiệm ở các Đoàn cơ sở trong toàn Sư đoàn 371. ...

Xem tiếp »