(HNMO) - Ngày 18-4, tại Đại hội thành lập Hội Khoa học Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2017-2021, GS.TS Lê Quý Phượng – Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh đã được bầu làm Chủ tịch.
 

Tân Chủ tịch Hội Khoa học TDTT Việt Nam Lê Quý Phượng Ảnh: Quý Lượng

Theo ông Lâm Quang Thành – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng ban vận động thành lập Hội Khoa học TDTT Việt Nam, trong những năm qua, hoạt động khoa học TDTT ở Việt Nam đã có những đóng góp nhất định đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT. Tuy nhiên, hoạt động này chưa thực sự phát triển đúng mức cần thiết. Do đó, Ban vận động Hội Khoa học TDTT Việt Nam đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hội và hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho sự ra đời của tổ chức này.

Ngày 23-12-2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 4350/QĐ-BNV, cho phép thành lập Hội Khoa học TDTT Việt Nam. Hội là nơi tập hợp những người làm công tác khoa học - công nghệ TDTT thuộc mọi thành phần kinh tế cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau phát huy tài năng, trí tuệ, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; nơi tiến hành các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm phát triển nền TDTT Việt Nam và tăng cường hội nhập quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội gồm 27 ủy viên, trong đó, ông Lê Quý Phượng được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học TDTT Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2017-2021. 
Nhật Hà