Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

Loading...

Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey : Bão Harvey sau khi đổ bộ đã gây lụt lội lịch sử ở bang Texas. Đến nay, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn đang bộn bề khó khăn.

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 1

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 2

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 3

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 4

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 5

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 6

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 7

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 8

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 9

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 10

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 11

Images : Ảnh cuộc sống bộn bề khó khăn của người dân Texas sau bão Harvey

anh: cuoc song bon be kho khan cua nguoi dan texas sau bao harvey hinh 12

Nguồn Tin vov.vn
Nếu bạn muốn gỡ bỏ nội dung này khỏi docbao.biz vui lòng gửi yêu cầu tới email docbao529@yahoo.com.
Mọi quyền tác giả được bảo lưu theo nguồn tin được trích dẫn nguyên gốc tại vov.vn
chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết này

Tin Pháp Luật khác

Loading...

Tin Tổng Hợp khác


Loading...