Cụ thể, ngày 22/9, một số báo đăng tải thông tin về một số sai phạm của ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem, trong đó có nội dung: sau gần 1 năm Bộ Công thương thụ lý giải quyết tố cáo và lập tổ xác minh tố cáo liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ không đảm bảo quy định của pháp luật tại Vinachem, nhưng vẫn chưa công bố kết quả.

Ông Nguyễn Anh Dũng.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Công Thương cho biết, ngày 14/10/2016, Bộ có Quyết định số 4122 về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh tố cáo đối với Vinachem và ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem trong việc bổ nhiệm một số cán bộ. Ngày 5/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Kết luận nội dung tố cáo về nội dung tố cáo nêu trên. Sau đó, ngày 13/12/2016, Bộ công khai Kết quả xác minh theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thông báo Kết luận nội dung tố cáo đối với Vinachem và ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem, đã chỉ ra những sai phạm. Cụ thể, về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thái Hường, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tài chính kế toán tập đoàn (tháng 7/2013) và được giao Phụ trách Ban Tài chính kế toán tập đoàn (tháng 6/2016), không đảm bảo quy định của pháp luật, vi phạm khoản 5 Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thiệu, giữ chức vụ Trưởng ban đại điện vốn tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty DAP số 2 - Vinachem, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, cũng không đảm bảo quy định của pháp luật, chưa có đánh giá đầy đủ về mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thiệu khi công tác tại dự án Đạm Ninh Bình.

Bộ Công Thương cũng kết luận việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh, giữ chức vụ Phó ban Kế hoạch - Kinh doanh năm 2013, hiện nay làm Phó Tổng giám đốc Công ty Một thành viên Đạm Ninh Bình, không đảm bảo quy định của pháp luật, vi phạm khoản 5 Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện quy trình bổ nhiệm của tập đoàn và các cơ quan có thẩm quyền chưa có đánh giá nhận xét trước khi bổ nhiệm ông Minh.

Với thông tin tố cáo việc bổ nhiệm bà Lê Thị Tân Hoa, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán thống kê tài chính của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc không đảm bảo quy định của pháp luật, Bộ Công Thương kết luận là “chưa đủ cơ sở”.

Bộ Công Thương yêu cầu Vinachem bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm cán bộ trái quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 66. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng thành viên kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem trong việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thái Hường và ông Nguyễn Văn Minh.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu Vinachem kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đề xuất, bổ nhiệm cán bộ, cũng như việc đánh giá nhận xét cán bộ chưa khách quan, đầy đủ. Lãnh đạo tập đoàn khẩn trương khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác bổ nhiệm cán bộ trong thời gian qua tại Vinachem./.

Việt Hà/VOV-Trung tâm Tin