Chiều 3/7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của Hà Nội và mức thu học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, trường Trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017- 2018.

Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Theo đó, mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2017- 2018 là 110.000 đồng/tháng/học sinh khu vực thành thị (tăng 30.000 đồng so với năm học 2016- 2017); 55.000 đồng/tháng/học sinh khu vực nông thôn (tăng 15.000 đồng so với năm học 2016- 2017); 14.000 đồng/tháng/học sinh khu vực miền núi (tăng 4.000 đồng/tháng/học sinh so với năm học 2016 - 2017).

Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, mức học phí này, hằng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định, đến năm học 2020- 2021 mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP - cơ quan thẩm tra Nghị quyết cho rằng, mức tăng này không gây đột biến, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

Việc điều chỉnh tăng học phí sẽ không ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ (riêng đối tượng nghèo, cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của TP. Hà Nội).

Về mức thu học phí với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long năm học 2017- 2018 được thông qua ở mức 900.000 đồng/tháng/sinh viên; trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017- 2018 là 750.000- 800.000 đồng/tháng/sinh viên với từng ngành học cụ thể.

Mức thu này được xây dựng theo nguyên tắc tính đủ chi phí lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý, nhưng không vượt mức trần đối với đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư./.

Chỉ số năng lực cạnh tranh của Hà Nội tăng cao nhất từ trước đến nay
VOV.VN - Theo Chủ tịch HĐND TP đây là một nhiệm vụ khó khăn, để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm của TP từ 8,5% đến 9%, đòi hỏi phải hết sức nỗ lực.

Đ.Hưng – Thu Thủy/VOV.VN