(HNM) - Sở GD-ĐT vừa có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, yêu cầu thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành vi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

Ảnh minh họa.

Các đơn vị có trách nhiệm rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện kỷ cương hành chính, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy chế chuyên môn.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017-2018. Ngoài các ngày nghỉ theo quy định, thủ trưởng các đơn vị không được tự ý cho học sinh nghỉ học. Trong trường hợp đặc biệt, nếu cần thiết phải cho học sinh nghỉ học thì phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.
Minh Khang