(HNMO) - Ngày 24-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội (Liên hiệp hội Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học "Hành trình 35 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội”.

Theo Chủ tịch Liên hiệp hội Hà Nội, GS.TS. Vũ Hoan, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật. Sau khi ra đời năm 1982, Liên hiệp hội đã có nhiều cố gắng, tìm tòi, xác định mô hình tổ chức, tập hợp và đoàn kết trí thức, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chưa có tiền lệ trong hệ thống tổ chức của thành phố.

Trong 35 năm hoạt động, từ một tổ chức đoàn thể tự nguyện, Liên hiệp hội Hà Nội đã dần trở thành tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho đội ngũ trí thức Thủ đô. Hiện nay, Liên hiệp hội đã có 39 hội thành viên và hội cơ sở với hơn 50.000 hội viên hoạt động trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn. Có 19 viện và trung tâm KH-CN được thành lập theo Luật KH-CN.

Xác định nhiệm vụ chính là phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí, Liên hiệp hội Hà Nội đã tổ chức hàng nghìn lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật cho hàng vạn hội viên, cho người lao động về sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công nghệ, giáo dục kỹ năng sống... Bên cạnh đó, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã thực hiện nhiều đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, được UBND thành phố và các ngành xem xét đưa vào ứng dụng.

Tư vấn, phản biện xã hội cũng là một chức năng quan trọng của Liên hiệp hội Hà Nội. Hằng năm, Liên hiệp hội tham gia cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đóng góp nhiều ý kiến vào các đề án của UBND thành phố: Quy hoạch hệ thống bệnh viện và mạng lưới y tế đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Quy hoạch trường học và hệ thống giáo dục đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển văn hóa đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2011-2015 của thành phố.

Tại hội thảo, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy và các hội thành viên đã trình bày các tham luận tập trung vào các vấn đề: Vai trò của Liên hiệp hội Hà Nội; hành trình đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; các thành tựu của giới trí thức, nhà khoa học đã góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhiều ý kiến đề xuất về việc tập hợp đội ngũ trí thức trong hoạt động KH-CN, trao đổi kinh nghiệm để hoạt động của Liên hiệp hội Hà Nội ngày một thiết thực, hiệu quả.
Khánh Vũ