Đây là một nghị quyết rất được TP.HCM kỳ vọng vì dự thảo nghị quyết sẽ quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách, cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý. Những nguyên tắc làm cơ sở cho các quyết định của TP.HCM cũng đã được nêu rất chặt chẽ và cụ thể trong dự thảo.

Tại phiên họp ngày 14/11 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền Chính phủ sẽ trình bày tờ trình. Sau đó cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận tại các tổ đại biểu Quốc hội về vấn đề này.


Cần cơ chế vận hành đặc thù cho TP.HCM Cơ chế đặc thù - Cơ hội phát triển cho TP.HCM Thí điểm cơ chế đặc biệt cho TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!