Kể từ ngày 1/7/2017, mức trợ cấp một lần khi sinh con hay nhận con nuôi sẽ tăng lên 7,4% so với mức hiện hành.

Thông tin được đăng tải trên báo VnExpress. Theo đó, đối với trợ cấp thai sản cần chú ý đến hai khoản trợ cấp, bao gồm: trợ cấp một lần khi sinh con và mức hưởng chế độ thai sản.

Căn cứ Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Phóng to

Trợ cấp thai sản sẽ tăng thêm 7,4% từ ngày 1/7/2017.

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7, mức lương cơ sở sẽ là 1.300.000 đồng/tháng. Như vậy, mức trợ cấp một lần khi sinh con sẽ điều chỉnh tương ứng với mức tăng của mức lương cơ sở, tức là tăng thêm 7,4 %.

Báo VOV cũng cho biết thêm, ngoài ra, căn cứ vào điều 39, luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ khi sinh con được hưởng chế độ thai sản theo mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Đồng nghĩa với việc mức hưởng chế độ thai sản của người lao động sẽ không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở, mức lương tối tiểu vùng.

Như vây, mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng của những lao động này sẽ không được tăng tương ứng theo mức lương cơ sở tại thời điểm hiện nay.

(Tổng hợp)