Toát mồ hôi hình ảnh hàng trăm người hò nhau vây đánh 2 kẻ trộm chó dưới mương nước đen ngòm

Loading...

Toát mồ hôi hình ảnh hàng trăm người hò nhau vây đánh 2 kẻ trộm chó dưới mương nước đen ngòm : Bị dân làng truy hô, đuổi bắt, hai thanh niên nghi trộm chó phải nhảy xuống kênh nước đen ngòm để tránh bị đánh. Tuy nhiên, nhiều người bức xúc lội xuống mương nước đánh 2 người này.

Images : Toát mồ hôi hình ảnh hàng trăm người hò nhau vây đánh 2 kẻ trộm chó dưới mương nước đen ngòm

dan lang ho nhau vay danh 2 ke nghi trom cho duoi muong nuoc den hinh 1

Images : Toát mồ hôi hình ảnh hàng trăm người hò nhau vây đánh 2 kẻ trộm chó dưới mương nước đen ngòm

dan lang ho nhau vay danh 2 ke nghi trom cho duoi muong nuoc den hinh 2

Images : Toát mồ hôi hình ảnh hàng trăm người hò nhau vây đánh 2 kẻ trộm chó dưới mương nước đen ngòm

dan lang ho nhau vay danh 2 ke nghi trom cho duoi muong nuoc den hinh 3

Images : Toát mồ hôi hình ảnh hàng trăm người hò nhau vây đánh 2 kẻ trộm chó dưới mương nước đen ngòm

dan lang ho nhau vay danh 2 ke nghi trom cho duoi muong nuoc den hinh 4

Images : Toát mồ hôi hình ảnh hàng trăm người hò nhau vây đánh 2 kẻ trộm chó dưới mương nước đen ngòm

dan lang ho nhau vay danh 2 ke nghi trom cho duoi muong nuoc den hinh 5

Images : Toát mồ hôi hình ảnh hàng trăm người hò nhau vây đánh 2 kẻ trộm chó dưới mương nước đen ngòm

dan lang ho nhau vay danh 2 ke nghi trom cho duoi muong nuoc den hinh 6

Images : Toát mồ hôi hình ảnh hàng trăm người hò nhau vây đánh 2 kẻ trộm chó dưới mương nước đen ngòm

dan lang ho nhau vay danh 2 ke nghi trom cho duoi muong nuoc den hinh 7

Images : Toát mồ hôi hình ảnh hàng trăm người hò nhau vây đánh 2 kẻ trộm chó dưới mương nước đen ngòm

dan lang ho nhau vay danh 2 ke nghi trom cho duoi muong nuoc den hinh 8

Images : Toát mồ hôi hình ảnh hàng trăm người hò nhau vây đánh 2 kẻ trộm chó dưới mương nước đen ngòm

dan lang ho nhau vay danh 2 ke nghi trom cho duoi muong nuoc den hinh 9

Nguồn Tin vov.vn
Nếu bạn muốn gỡ bỏ nội dung này khỏi docbao.biz vui lòng gửi yêu cầu tới email docbao529@yahoo.com.
Mọi quyền tác giả được bảo lưu theo nguồn tin được trích dẫn nguyên gốc tại vov.vn
chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết này

Tin Pháp Luật khác

Loading...

Tin Nam Định khác


Loading...