Các ông bầu sẽ là những cổ đông lớn nhất của V-League JSC, vì vậy, hoạt động theo mô hình nào thì họ mới chính là những người quyết định. Chính vì điều này mà Tổng cục TDTT không thể không tìm cách “nắn” các ông bầu.

Mới đây, bầu Kiên và Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã có một cuộc gặp để bàn về một số điểm trong đề án thành lập V-League JSC. Theo ông Vương Bích Thắng, đây mới chỉ là một cuộc nói chuyện về “tương lai của bóng đá Việt” chứ chưa bàn gì đến chi tiết của đề án mà VFF đã đưa ra. Quan điểm của bầu Kiên là dù có đi theo mô hình nào thì cách thức quản lý, điều hành giải cũng phải có bước cải tiến triệt để. “Tại đại hội thường niên, VFF nên trưng cầu ý kiến một lần nữa với các tổ chức thành viên”- bầu Kiên nói.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết đại hội thường niên VFF sẽ chỉ diễn ra trong một ngày 4-11. Hiện tại, các tài liệu phục vụ đại hội đã in xong, trong đó điểm quan trọng nhất là sửa đổi điều lệ VFF và các giải bóng đá quốc gia. Đề án thành lập V-League JSC có thể sẽ chỉ được thông qua về mặt quan điểm chứ không đi vào bàn chi tiết cách thức tổ chức, vận hành.

P.Ngọc