Trang Chủ / Nghệ An

Nghệ An

Loading...

8 người trong một nhà làm quan: Sẽ xem xét luân chuyển


        8 người trong một nhà làm quan: Sẽ xem xét luân chuyển

Ông Khoa cho rằng, không phải nói muốn chuyển ai thì chuyển, việc này thường vụ huyện ủy phải đánh giá lại năng lực chuyên môn của từng cán bộ. Ông Khoa cho rằng, không phải nói muốn chuyển ai thì chuyển, việc này thường vụ huyện ủy phải đánh giá lại năng lực chuyên môn của từng cán bộ. ...

Xem tiếp »