Trang Chủ / Quảng Trị

Quảng Trị

Loading...

Làm sao để tránh “chưa giàu đã già”?

Làm sao để tránh “chưa giàu đã già”?

(HNM) - Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa kết thúc đã thảo luận về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó có yêu cầu đẩy mạnh cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, ưu tiên vận động sinh ít con hơn ở vùng có mức sinh cao, ...

Xem tiếp »