Trang Chủ / Sóc Trăng

Sóc Trăng

Cán bộ gây thất thoát tài sản nhà nước: Cần xử lý nghiêm


	Cán bộ gây thất thoát tài sản nhà nước: Cần xử lý nghiêm

TP - Trong kiến nghị gửi đến kỳ họp lần thứ ba, Quốc hội khoá XIV, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với vi phạm của cán bộ, công chức, đảng viên để giữ gìn sự trong sạch và uy tín của Đảng, giữ vững kỷ cương, pháp luật và củng cố niềm tin trong nhân dân. ...

Xem tiếp »