Trang Chủ / Sơn La

Sơn La

loading...

Honda VN chia sẻ cùng đồng bào lũ lụt

Honda VN chia sẻ cùng đồng bào lũ lụt

         Ngày 12/8 đại diện Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã đến thăm và chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.      Normal  0          false  false  false    EN-US  X-NONE  X-NONE                                                       <w:LatentStyles DefLockedState='false' DefUnhideWhenUsed='true'  DefSemiHidden='true' DefQFormat='false' DefPriority='99'  LatentStyleCount='267'>  <w:LsdException Locked='false' Priority='0' SemiHidden='false'  UnhideWhenUsed='false' QFormat='true' Name='Normal'/>  <w:LsdException Locked='false' Priority='9' SemiHidden='false'  UnhideWhenUsed='false' QFormat='true' Name='heading 1'/>                                      <w:LsdException Locked='false' Priority='10' SemiHidden='false'  UnhideWhenUsed='false' QFormat='true' Name='Title'/>    <w:LsdException Locked='false' Priority='11' SemiHidden='false'  UnhideWhenUsed='false' QFormat='true' Name='Subtitle'/>  <w:LsdException Locked='false' Priority='22' SemiHidden='false'  UnhideWhenUsed='false' QFormat='true' Name='Strong'/>  <w:LsdException Locked='false' Priority='20' SemiHidden='false'  UnhideWhenUsed='false' QFormat='true' Name='Emphasis'/>  <w:LsdException Locked='false' Priority='59' SemiHidde</bo ...

Xem tiếp »